YAZILI SORULARI

    

 

GUNCEL BİLGİ ADRESİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A GRUBU

 

SORU KÂĞIDI FORMU

 

SINAVI YAPILAN

DERSİN ADI:

TÜRK EDEBİYATI

SINAV DUYURU TARİHİ

           30.04.2007

SINAV TARİHİ

 

         03.05.2007

SINAV SONUCUNUN ÖĞRENCİYE DUYURU TARİHİ

          13./05/2007

SINIF: 9-

NO:

 

ADI SOYADI:

 

ALDIĞI NOT:

 

1)Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) yazınız.(10 puan)

 

*Bir metnin anlatıcı değiştiğinde metnin anlatım özelliklerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez.(    )       

*İlahi bakış açısıyla yazılan metinlerde, anlatıcı olaylar ve kahramanlarla ilgili her şeyi bilir.  (    )

2) Okuduğunuz bir masaldan hareketle masal türü ile hikâye türünü karşılaştırınız.(20 puan)

 

3)’’Meddah ’’ve  ‘’dram’’  terimlerini kısaca açıklayınız.(10 puan)

 

4)İnsanlığın ilk dönemlerinden bu yana anlatma ihtiyacını hangi edebi metinler karşılamıştır? Yazınız.(10 puan)

 

5) Metinsiz tiyatro olabilir mi? Geleneksel Türk tiyatrosundan yola çıkarak yorumlayınız.    (10 puan)

 

6)Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel Türk Tiyatrosu içinde yer almaz?(10 puan)

 

a) Karagöz             b)Dram             c) Orta oyunu              d)Meddah        e)Kukla

 

7)Öykü(Hikâye)türü hakkında kısaca bilgi vererek Türk edebiyatındaki iki öykücüyü yazınız.(10 puan)

 

8)Okuduğunuz bir olay metnini yapı ve tema özelliklerini dikkate alarak tanıtınız.

(20 puan)

 

Süre 40 dakikadır.                                                                           Başarılar dilerim.

                                                                                                           Savaş YILDIZ

                                                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

                                                                YANITLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

İSTANBUL DENİZCİLİK VE SU ÜRÜNLERİ MESLEK LİSESİ

2006–2007 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM

TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. YAZILI A CEVAP ANAHTARI

 

1)

     Y (5P)

     D (5 P)

2) Masal: Yazarı belli olmayan, olayların bilinmeyen bir ülkede ve zamanda geçen,içinde olağanüstü olayların geçtiği,kendine özgü bir anlatım biçimi olan edebi metinlerdir.Anonim olan masalların,ağızdan ağza nakledildiği için kendine özgü bir anlatım biçimi ve planı oluşmuştur.Başlangıçları ve sonuçları kalıplaşmıştır.

 Hikâye: Dış dünyada karşılaşabileceğimiz türden olayları, kurgulayarak, belirli bir hacim içerisinde anlatan metinlerdir.(5 p)

Masal ve hikâye anlatmaya bağlı edebi metinlerdir.(5p)

Hikâye daha gerçeğe yakın bir türdür.(5p)

Okunan bir masaldan yola çıkarak anlatma.(5p)

 

3)Meddah: Tek kişilik bir seyir sanatıdır. Hikâye anlatma ve taklit yapma gibi yetenekler sergilenir. Meddahın repertuarında günlük hayatla ilgili olaylar, hikâye, efsane ve destanlardan oluşur. Göstermeye bağlı bir edebi metindir.( 5 puan)

 

Dram: Başlangıçta tiyatro eserlerinin tümü için kullanılan bir terimdir. Daha sonra hayatın acıklı yönlerini ön plana alan, bu arada komik unsurlarını da işleyen tiyatro eserlerine verilen genel ad durumuna gelmiştir.  (5 puan)

 

4)Masal                         ( 1p)

Destan                           ( 1p)

Halk hikâyesi                ( 1p)

Mesnevi                         ( 1p)

Manzum hikâye             ( 1p)

Hikâye                           ( 1p)

Roman                            ( 1p)

Tiyatro(Geleneksel ve modern tiyatro) (3p)

 

5)Evet metinsiz tiyatro olabilir. Geleneksel Türk Tiyatrosunda(Orta oyunu ve Köy Seyirlik Oyunu)  genellikle önceden hazırlanmış bir metin yoktur.  (10 puan)

 

6) B  (10 puan)

 

7)Öykü: Dış dünyada karşılaşabileceğimiz türden olayları, kurgulayarak, belirli bir hacim içerisinde anlatan metinlerdir. (5puan)

 

 Sait Faik ve Ömer Seyfettin önemli öykücülerimizdendir. (5puan)

 

8) Olay örgüsü(5 puan)

     Kişiler: (5 puan)

     Zaman ve Mekân: (5 puan)

     Tema: (5 puan)

 

 

TOPLAM 100                                                                                     Savaş YILDIZ

                                                                                            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !