SORU ÖRNEĞİ

AD SOYAD:

NO:

SINIF:                              

              GUNCEL BİLGİ ADRESİ EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2. DÖNEM 1. YAZILI     SORULARIDIR

“UYKU”dan-ORHAN KEMAL

“Cumartesiydi.Madeni Eşya Fabrikası hafta tatiline hazırlanıyordu…Ustabaşı tamir odasının yanına gitti.Kapının sağ duvarındaki mermer levhada şarteli indirdi.Atelye çatısı altında dönen ana volan sarsılarak yavaşladı ve fabrika istop etti.Herkes paydos sanmıştı…Halbuki ustabaşı,tornalardan birinin üstüne sıçradı,düdük öttürdü,ameleyi topladı.Nutuk söyler gibi:”Bana bakın!”diye bağırdı.”Öğleden sonra iş var…Sabaha kadar çalışacağız belki de…İsteyen gidebilir,kalan çift yevmiye alacak…İsteyen gider,dedim,zorla değil…”Atelyeye bir sessizlik çöktü.Sonra mırıltılar,fiskoslar başladı…Onuncu presin işçisi çocuk Sami,etrafına bakındı,yutkundu,gözlerini ovaladı…Öyle canı sıkılmıştı ki…”Gitsem mi?”diye aklından geçirdi,sonra caydı.Ustabaşı aksidir.Sami işi bırakır giderse,ustabaşı bir daha adım attırmaz onu.Fabrikanın ameleye ihtiyacı yok ki;kapının önü kendi kadar çocuklarla dolu…”

 

1)Yukarıda “Uyku”adlı öyküden bir bölüm verilmiştir.Bu bölümde yapıya ait unsurlardan hangilerinin olduğunu belirtiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Yukarıdaki metin öykünün serim,düğüm,çözüm bölümlerinden hangisine ait olabilir?Niçin?

 

 

 

 

“SODOM VE GOMORE”’den-YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞU

“İtilaf kuvvetleri zulmün,haksızlığın en son derecesine varmışlardı ve bu zulmün önünde öncülük eden ve bu zulmü alkışlayan soysuzlaşmış Türkler göze çarpmakta idi.Bir gün Necdet tramvayların birinde şöyle bir faciaya şahit oldu:İki bacağı kesilmiş bir Türk askeri,kendisine sığınacak tenha bir köşe bulmak için kalabalığın içinde bin zahmetle sürünerek tramvayın ön sahanlığa geç meye çalışıyor.Tam bu sırada bir durakta,o taraftan içeriye doğru şuh,fıkırdak bir kız girdi;yanında bir İngiliz zâbiti vardı.Oturmak için yer aradılar.Oturmak için yer aradılar…Kız,gülerek açılan yere doğru yürürken kısık bir feryat koptu.Bu,yerde

sürünen zavallı kötürüm askerin sesiydi.Kız iskarpinlerinin sivri topuklarıyla bunun tek dayanağı olan ellerinden birine basmıştı.Lâkin utanmaz kız bu hareketinden hiç sıkılmadı ve deminki sırnaşık yüzü sert bir ifade alarak ayaklarının dibindeki hazin insan kalıntısına baktı:”Ne acayip”diye söylendi.”Bu hâldeki adam da tramvaya biner mi?”…O zamana kadar bu manzaranın az çok kayıtsız bir seyircisi olan Necdet’in yüreği ağzına geldi.Gözlerinin önünden şimşeklerle yüklü bir kara bulut geçti.Hemen,kızın üzerine atılıp narin boğazından sıkmak istedi.Hiçbir şeye yaramayan ellerinin bu hareketi onun boşuna ve lüzumsuz hayatının tek müspet işi olacaktı…”

3)Yukarıdaki metni dil ve anlatım (bakış açısı) yönünden inceleyiniz?

 

 

 

 

 

 

4)Yukarıdaki metnin temasını bulunuz.

 

 

5)Yukarıdaki metni zihniyet açısından inceleyiniz?

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Bir edebî metnin yazıldığı dönemden bağımsız bir metin olarak ele alınıp alınamayacağını nedeni ile birlikte belirtiniz.

 

 

 

 

 

 “Irak yoldan arzulayıp geldiğim

 Ferhat gibi karlı dağlar deldiğim

 Ela gözlerine kurban olduğum

 Tatlı dillerine adam doyar mı?”

 

7) Yukarıdaki dörtlükte anlatılmak istenen nedir? Kısaca açıklayınız.

 

 

 

8) Yukarıdaki dörtlüğü uyak düzeni, kafiye ve ölçü bakımından inceleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Yukarıdaki dörtlükte kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Yukarıdaki dörtlük, konuşlarına göre şiir türlerinden hangisine girer? Nedenini açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        FATMA  ÇELİK

                                                                                    T.D.E.  ÖĞRETMENİ

NOT BAREMİ: HER SORU 10 PUAN             BAŞARILAR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !